Test Baard-6422

 

Baardmankruik

Baardmankruik

TV programma Baardmannetjes

Foto: Omroep Max

Baardmannetjes, dat is toch dat televisieprogramma met Hans Dorrestijn en Nico de Haan?  …. Ja.

Baardmannetjes, dat zijn toch die stenen kruikjes die archeologen opgraven? ….. Ook

Baardmannetjes, dat zijn toch die kleine vogeltjes met die grappige besnorde koppies?  …. Vooral, daar gaat het vandaag over.

 

Baardmannen-paartje

Baardmannen-paartje

Ik hoorde dat er baardmannetjes waren gezien in de Middelpolder in Amstelveen. Dat is redelijk bijzonder, want totnutoe kwamen Baardmannetjes in Noordholland vrijwel uitsluitend voor in de duinstreek Texel en het Zwanenwater), de Zaanstreek en langs de oude Zuiderzeedijk.  In de regio Amstelland sporadisch, maar nu dus in de Middelpolder.

Baardmannetjes had ik op mijn verlanglijstje staan en Amstelveen is dichtbij. Dus nu wachten op baardmannetjes-weer.  Maar deze winter hebben we heel veel grauwe dagen. Op maandag was het mooi weer, maar helaas andere dingen. Op donderdag een mooie zonnige dag, maar wat een wind. Het riet met daarop de vogeltjes zwiepte heen en weer. De autofocus van mijn camera werd er zeeziek van. Het gebiedje waar ze zaten is niet zo groot, normaal kiezen ze voor grotere gebieden met jong, vitaal riet in de winter met veel zaadproductie, terwijl ze in het voorjaar juist weer een voorkeur hebben voor overjarig riet, vanwege de nestmogelijkheden en de aanwezige dansmuggen voor de jongen.

Baardmannetje-7183

Baardmannetjes eten in het voorjaar dus insecten maar gaan in de winter vaak over op (riet)zaden.
Het baardmannetje is een jaarvogel, er wordt in Nederland gebroed. Begin jaren zeventig wordt het aantal broedparen op rond de 7000 geschat, door de grote rietvelden in de Noordoost polder ging het erg goed. Daarna werd veel rietland omgezet in akkerland en ging het minder goed. Op dit moment wordt geschat dat er in Noordholland zo’n 100-200 paartjes.

Baardmannetjes mannetjes hebben alleen de kenmerkende ‘snorretjes’ bij de vrouwtjes ontbreken die:

Baardman ♂

Baardman ♂

 

Baardman ♀

Baardman ♀

Met onze recente milde winters kunnen baardmannetjes tussen 10 en 20 jongen grootbrengen in een jaar.  Het vogeltje is internationaal niet bedreigd, staat in Nederland ook niet op de rode lijst, maar wel bij onze zuiderburen.

Dan tenslotte nog een laatste:

Baardmannetje

Baardman.