een selectie van mijn vogelfoto's

Prooioverdracht bij de Bruine kiekendief

 Het mannetje Bruine kiekendief komt met een prooi aanvliegen en maakt zich kenbaar. Het vrouwtje vliegt hem tegemoet. De prooi, in dit geval waarschijnlijk een jonge Grutto, wordt in de lucht losgelaten en opgevangen door het vrouwtje. Deze ‘prooioverdracht’ kan zowel tijdens de balts als het broeden plaatsvinden. Tijdens het broeden is het van essentieel belang. Als er geen, of onvoldoende voedsel wordt aangevoerd moet het vrouwtje het nest verlaten, wat dan ten koste kan gaan van het broedsucces. Over waarom de prooioverdracht in de lucht plaatsvindt kun je verschillende redenen bedenken: (dank aan Rob Bijlsma)

  • Ontbreken van geschikte bomen (waar andere roofvogelsoorten de prooi overgeven) in het door Bruine Kiekendieven bewoonde habitat (meestal rietvelden of akkerland), of ongeschikte vegetatie op de grond (riet, landbouwgewas).
  • Efficiëntie (zeer hoog slagingspercentage, bijv. 93% succesvol bij 305 overdrachten van Afrikaanse Bruine Kiekendieven).
  • Het laat geen geurspoor achter (bij overdracht op de grond wel, wat grondpredatoren op een spoor kan zetten). Een aanwijzing hiervoor kan zijn dat het percentage prooioverdrachten in de lucht toeneemt bij kiekendieven broedend in droge habitats (zoals Grauwe Kiekendief).
  • Dit is uiteraard allemaal speculatief.  Er valt zelfs te denken aan de gevaren die een nestbezoek met zich meebrengen als de jongen wat groter worden. Omdat er gewoonlijk 4-6 jongen op een nest zitten, is aanbreng van prooi bij een hongerige groep jongen niet zonder risico. Het grotere vrouwtje is daar beter tegen gewapend dan het fragielere mannetje.

Uilen en Roofvogels

De routine om de foto’s te bekijken is eenvoudig. Scrol naar links of naar rechts en klik op de foto om deze groot te bekijken. Nogmaals klikken en de scroll-bar komt weer tevoorschijn.

Weidevogels

De routine om de foto’s te bekijken is eenvoudig. Scrol naar links of naar rechts en klik op de foto om deze groot te bekijken. Nogmaals klikken en de scroll-bar komt weer tevoorschijn.

Badhoevedorp, Nederland

stuur mij een berichtje dan neem ik contact met u op

via het contactformulier