Vermoeid edelhert in rustkuil (Cervus elaphus), Red Deer, Rothirsch

Vermoeid edelhert in rustkuil