Watersnip, Gallinago gallinago, Common snipe, Bekassine

Watersnip

 

Het najaar is een tijd van weemoed. Naar de zomer bv. Of naar de snip, u weet nog wel het biljet van honderd gulden. Ik verlang niet echt terug naar de gulden, maar de afbeeldingen op de bankbiljetten waren naar mijn idee mooier dan nu. De ontwerpen van Ootje Oxenaar waren uniek. Voor de snip werd hij natuurlijk wel een beetje geholpen door de natuur. De Watersnip is een prachtige vogel.

Biljet honderd gulden

Ootje Oxenaar

 

 

Bij het laatste bezoek aan boer Murk, meldde hij al dat september de maand is van de Watersnip. Een lastige vogel om te zien te krijgen. Erg schuw. Als je door een waterrijk gebied loopt met rietvelden, schiet hij/zij af en toe weg en kun je er aardig van schrikken. Maar te zien krijgen valt nog niet mee.

Watersnip, Gallinago gallinago, Common snipe, Bekassine

Watersnippen

 

Aan de foto’s is niet goed de afmeting te zien, maar het is een betrekkelijk kleine vogel. Ongeveer het formaat van eens Spreeuw. Altijd een wat verbaasde blik.  De naam geeft al aan waar de Watersnip zich bij voorkeur ophoudt:  moerasachtige gebieden, natte weilanden en venen.

In de herfst komen ze in groepen bij elkaar. Je kunt ze dan zien foerageren voordat ze doortrekken naar Afrika.  Wilt u ze zelf zien, in Maart komen ze weer terug. Tot die tijd zult u het met mijn foto’s moeten doen.

Watersnip, Gallinago gallinago, Common snipe, Bekassine

Watersnippen

 

 

In de buurt van de plas vlogen regelmatig Kiekendieven over en gingen de vogels er vandoor. Deze foto is flink uitgesneden, dus de scherpte is niet meer helemaal geweldig.

Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Marsh harrier, Rohrweihe

Bruine kiekendief

 

De Tureluur  hield ook goed de lucht in de gaten.

Tureluur, Tringa totanus, Common redshank, Rotschenkel

Tureluur

 

Ook de Meeuwen waren op jacht. Hier met een onfortuinlijke muis.  Uiteraard weten we niet of de muis zijn luchtavontuur heeft overleefd, maar het zag er niet goed uit.

Meeuwen met muis

Meeuwen met muis

 

Een paartje zwarte ruiters vertoonde zich ook nog.

Zwarte ruiter, Tringa erythropus, Spotted redshank, Dunkler Wasserläufer

Zwarte ruiters

 

En tenslotte deze Bergeend, die had besloten een hele voorstelling van zijn wasbeurt te maken, inclusief een optreden als kerstengel.

Bergeend, Tadorna tadorna, Common shelduck, Brandgans

Wasbeurt Bergeend

Bergeend, Tadorna tadorna, Common shelduck, Brandgans

Bergeend speelt Engel

 

Als laatste tenslotte toch nog een trio Watersnippen, daar gaat deze  blog immers over. Toen ik de foto later terugkeek, kreeg ik kreeg een sterke associatie met een samenzwering https://www.rijksmuseum.nl/nl/pers/persberichten/rembrandts-claudius-civilis-tijdelijk-in-het-rijksmuseum en moest ik onmiddellijk aan dit schilderij van Rembrandt denken, inclusief de mooie goudbruine tinten…….

Watersnip, Gallinago gallinago, Common snipe, Bekassine

Geheim genootschap Watersnippen

 

uitsnede 'De samenzwering van de Bataven onder Claudius Civilis'

‘De samenzwering van de Bataven onder Claudius Civilis’ 1661-62