Kluut vliegbeeld

Kluut vliegbeeld

Voor het ontwerp van de Kluut heeft moeder natuur de beste grafische vormgever ingehuurd. Het wit met zwarte pak en die omhoogkrullende snavel, prachtig. En als contrapunt blauwe poten, hoe verzin je het. Dus in het kader van mijn weidevogel projectje vorig jaar de Grutto, dit jaar de Kluut.

Kluut, Recurvirostra avosetta, Avocet, Säbelschnäbler

Kluut, Recurvirostra avosetta, Avocet, Säbelschnäbler

Om eten te zoeken gaat de kluut op karakteristieke wijze met zijn kop en snavel als een pendel heen en weer. Het voedsel bestaat uit kleine ongewervelde waterdiertjes die in de bodem leven. Dit zoeken gaat deels op zicht en deels op gevoel van de snavel.

Kluut foeragerend

Kluut foeragerend

Kluut, Avocet, Säbelschnäbler, Recurvirostra avosetta

Kluut foeragerend

Om op deze wijze voedsel te zoeken, heeft de Kluut relatief ondiep water nodig, zonder waterplanten. Dit water vind je waar door natuurlijke omstandigheden geen waterplanten groeien, bv door stroming. Ook vind je ze waar net nieuwe plekken zijn gevormd, bv door baggeren of opspuiten van nieuw land. Om deze reden wordt de kluut ook wel gezien als pioniersvogel.

Fries landschap met kluut

Fries landschap met kluut

Deze situaties kunnen permanent zijn, bv in de wadden, of tijdelijk zoals bij baggeren. De nieuwe plek wordt dan onmiddellijk ingenomen door de Kluut. De keerzijde is, dat plekken ook relatief snel weer ongeschikt kunnen raken voor de Kluten, bijvoorbeeld door rietgroei of plantengroei. Dan is de Kluut ook weer snel verdwenen. Het betekent een sterke schommeling in de populaties. In Friesland waren we met de leden van de fotowerkgroep op bezoek bij een boer die het goed voor heeft met weidevogels. Hij heeft een in een stuk van zijn land het waterpeil flink hoog staan, een stukje water uitgebaggerd en een eiland gemaakt.

Eiland geschikt voor Kluten

Eiland geschikt voor Kluten

Aan de rand van de plas heeft hij een kijkhut gebouwd. Hier een uitstekende mogelijkheid deze mooie vogel te bekijken. We waren er half mei en er werd flink het hof gemaakt en uiteindelijk gepaard.

Kluten kussend

Kluten kussend

Het vrouwtje staat met haar hals gebogen, met haar kop vlak boven het water. Het mannetje loopt er quasi nonchalant omheen (nou ja, ik maak er wat menselijk gedrag van). Hij poetst hierbij voortdurend zijn veren. Kop in het water, poetsen, rond lopen. Het vrouwtje staat ondertussen nog steeds met gebogen kop te wachten. Uiteindelijk springt dan het mannetje op haar rug en de paring vindt plaats.

Kluten parend

Kluten parend

Dan springt het mannetje er weer af. De vogels kruisen hun snavels, alweer vertaald naar menselijk gedrag, het lijkt bijna alsof ze elkaar kussen.

Kluten na paring

Kluten, na paring

Dan begint het broeden. Kluten maken hun nest het liefst op een kaal stukje land. Als alles goed gaat zijn er na ongeveer 23 dagen dan de jonge kluten. Het paartje dat ik hier gefotografeerd heb, had uiteindelijk 3 jongen. Het is leuk te zien, dat er twee steeds bij de ouders bleven en 1 jonge kluut veel meer ondernemend was, uiteindelijk kwam deze vlak bij.

Kluut met jong

Kluut met jong

Jonge Kluut

Jonge Kluut

jonge kluut, Recurvirostra avosetta, Avocet, Säbelschnäbler

jonge kluut, Recurvirostra avosetta, Avocet, Säbelschnäbler

Kluten met jongen verdedigen zwaar hun territorium. Andere vogels die in de buurt komen, of zelfs ver weg aan de rand van de plas worden verjaagd. De enige andere vogel die wordt verdragen is de bergeend. Maar grutto’s, tureluurs, je zelfs een kleine kwikstaart worden meteen verjaard. Hier stijgt een ouder-vogel op om een andere vogel te verjagen.

Opvliegende kluut

Kluut vliegt op

Jonge Kluut

Jonge Kluut