5 staps workflow LR

diagram met 5 stappen in de LR workflow