Vliegende IJsvogel

vliegende ijsvogel

Het gaat goed met de ijsvogel in Nederland. In de Atlas van Noordhollandse broedvogels van 1990 stond dat er in Noordholland jaarlijks tussen de 3en 6 broedparen werden geteld. Met een uitschieter van 10 paren in 1983 en dan voornamelijk in het Gooi.

In 2008 was het aantal toegenomen tot ongeveer 1000, door oa. Waterzuivering, maar ook door relatief milde winters.  In tegenstelling tot wat zijn naam zou doen vermoeden, kunnen ijsvogels niet tegen strenge winters. Als er ijs op het water ligt, kunnen ze niet aan voedsel komen. Dat was overduidelijk in de afgelopen twee jaar, een strenge, late winter in 2013 decimeerde de stand, maar in 2014 een milde winter en de aantallen schoten omhoog.

Vliegende IJsvogel

Vandaag wat platen van een vissende ijsvogel.  IJsvogels hebben meestal een vaste tak vanwaaruit ze jagen. Soms zijn dat takken die door mensen worden neergezet om de ijsvogel te bekijken, zo ook hier.  Vanuit een van de vogelhutten van Glenn Vermeersch in Belgie, hadden we zo een goed uitzicht. Het duurde niet lang of deze mevrouw IJsvogel kwam een kijkje nemen. (1)

Spiedende IJsvogel

Vanaf een vaste tak de omgeving bespiedende IJsvogel

Op een gegeven moment storte ze zich van de tak en probeerde een visje te verschalken.(2)

Duikende IJsvogel

Duikende IJsvogel

en (3)

Duikende IJsvogel

Duikende IJsvogel

Hier zie je hoe ze onder water een stekelbaard grijpt.(4)

IJsvogel onder water

IJsvogel onder water

Die wordt vervolgens meegenomen naar een dikkere tak (5)

IJsvogel met vis

IJsvogel met vis

, waar de stekelbaars met een paar ferme slagen om zeep wordt geholpen.  (6)

IJsvogel doodt vis

Het visje wordt gedood.

Vervolgens verdwijnt die, kop eerst, in het keelgat. (7)

IJsvogel vis etend

Visje verdwijnt, kop eerst (7)

 

Niet elke duik is raak. Na een mislukte duik, wordt  hier teruggevlogen naar de uitzichttak. (8)

IJsvogel naar tak

IJsvogel keert terug naar tak (8)

Even  later wordt het opnieuw geprobeerd, zelfde routine (9)

IJsvogel duikend

Nu wel raak

Dit keer wel raak. (10)

IJsvogel vis slaan2-3258

deze keer wel raak (10)

Na een middagje vissen is het vervolgens prettig nog even van de laatste zonnestralen te genieten (11)

IJsvogel in zon

de laatste zonnestralen van de dag

en keerden wij huiswaarts. Dank aan Marga voor het gezelschap en Glenn voor het beschikbaar stellen van zijn hut.