Blog #086 Paringsseizoen

Blog #086 Paringsseizoen

We zitten midden in het broedseizoen, maar dat zou ook het paringsseizoen mogen heten. Als je nu een mooie plek hebt gevonden waar je rustig vogels kunt observeren, heb je grote kans dat je getuige bent het baltsen en met wat geluk ook van een paring. Als je dat als fotograaf ook nog kunt vastleggen, kom je tevreden thuis.
Hier een zestal van deze al of niet gelukte paringen met een verhaaltje erbij hoe dat plaatsvond.

Bij de Visdieven gaat aan een paring meestal een cadeautje vooraf. Het mannetje gaat op jacht naar een lekker visje en dat wordt dan aan het vrouwtje aangeboden. Als het wordt geaccepteerd volgt daarna vaak snel de paring.

2385 Visdief Paring

Visdiefjes paring

Maar het lukt niet altijd. Hier bood het mannetje een visje aan aan een onwillig vrouwtje. Hij bleef ernaar mee leuren, zij draaide steeds haar kop weg. Uiteindelijk gaf hij het op en verdween het visje in zijn eigen keel. Tot een paring kwam het uiteraard ook niet.

 

 

Bij Kievieten lukte het ook niet altijd. Ook hier was het vrouwtje ‘willig’. Ze heeft geruime tijd in de houding gestaan, maar de man had meer honger dan lust. Hij was heel druk met wormpjes zoeken en uiteindelijk gaf ze haar pogingen ‘voorlopig’ op.

Niet Parende Kievieten-2700

Niet Parende Kievieten

Maar zo snel als ze hoeken in de lucht kunnen slaan, zo snel kan ook een paring plaatsvinden. Ik had scherpgesteld op een kievitsvrouw, toen vanuit het niets de man erop dook, en voordat ik het wist was de paring een feit en was hij er ook weer af, meer dan twee seconden heeft het niet kunnen duren.

Parende Kievieten-55887

Parende Kievieten

Torenvalk man biedt lekker muisje aan

Torenvalk man biedt lekker muisje aan

Ook de Torenvalk man  bood een lekker muisje aan dat met graagte werd ontvangen. In dit geval was het al de vaste partner. Ze deelden samen al de nestkast. Hier was het dus meer het bestendigen van een relatie.
Soms is het het mannetje dat overgehaald moet worden. Dit vrouwtje Torenvalk had er zin in, maar meneer iets minder.

Roepend vrouwtje 51293

Roepend vrouwtje

Ze heeft wel een kwartier liggen/zitten roepen tot hij uiteindelijk zijn echtelijk plichten kwam vervullen. Deze paring vond plaats bij het Weidevogelhuijsje, een vogelhut in de Alblasserwaard. Sinds half maart tot nu, begin mei, zie ik vrijwel dagelijks paringen langskomen op Internet van de Torenvalken hier, toen wij er waren, waren we die dag getuige van drie paringen, dus ik kan me wel voorstellen dat meneer iewat verzadigd begint te raken.

Parende Torenvalken -51715

Parende Torenvalken

Bij Grutto’s zijn de paringen volgens mij wat minder frequent, ik ben er slechts een maal getuige van geweest bij het Landje van Gruiters bij Spaarnwoude. Een beetje ver weg voor een behoorlijke foto, maar het was wel een mooi moment.

Parende Gruttos-1710

Parende Gruttos

Meerkoeten zijn vrij agressieve vogeltjes. Ze dulden vaak geen soortgenoten in de buurt. Ook bij het paren gaat het er soms ruig aan toe, het vrouwtje wordt ruw onder water geduwd.

Parende Meerkoeten-53400

Parende Meerkoeten

Tenslotte de Kluten, dat is een feest. Er gaat eerst een relatief langdurige dans aan vooraf, waarbij je al kan zien wat er gaat komen. Als dan de paring voorbij is volgt nog een ritueel waarbij de snavels worden gekruist,  het ziet werkelijk uit als kussen, fascinerend om te zien en een mooie afsluiting van deze blog.

Parende Kluten-5934

Parende Kluten

Parende Kluten na afloop-

Parende Kluten na afloop-

 

Blog #046 Blauwtje

Blog #046 Blauwtje

     

6340 Blauwtje

Visdief loopt blauwtje

Visdiefjes zijn de meest algemene van de Nederlandse sterns.  Erg verwant aan de Noordse stern.  Het meest kenmerkende verschil met de noordse stern is, dat visdieven  meestal een zwart puntje aan hun rode snavel hebben.

Paartje Visdieven-5302

paartje visdieven met kenmerkende zwarte snavelpunt

 

Hun nesten hebben ze vaak op kale eilandjes waar ze veilig zijn voor predatoren.  Ze leggen bruine, gevlekte eieren.  Soms twee legsels per seizoen. De broedtijd bedraagt ongeveer drie weken.

Midden Mei had ik de gelegenheid de Visdiefjes van redelijk korte afstand te bekijken. Dat is altijd een genoegen. Het zijn dynamische vogels en er gebeurt altijd wat.

Visdiefje-5305

Visdief dichtbij

 Ik kon nog geen legsels ontdekken, maar de paartjes waren al wel gevormd. Ook werd er nog volop gepaard. 

Paring-5372

Parende visdieven

Na het paren-5382

Na afloop van de paring

 

Het eilandje waar ze op zaten is ook aantrekkelijk voor Kluten. 

Buren-5348

Kluten zitten al op de eieren.

Een van de Klutenparen zat al op de eieren en dat leverde geregeld grensconflicten op, met een hoop over en weer gepik.

Grensconflict-5343

Grensconflict

Tijdens de paarvorming biedt het mannetje het vrouwtje regelmatig een visje aan om de relatie te bestendigen.  Als het mannetje in zicht komt, begint het vrouwtje hard te schreeuwen, het mannetje reikt het visje aan dat met één slok verdwijnt.

Visje aangenomen-5865

Visje wordt geaccepteerd

Op een bepaald moment kwam er dit mannetje met een mooi visje.

Man met vis-5880

Man met vis

Ik verwachtte dat het vrouwtje meteen zou toehappen, maar kennelijk was dit niet de gekozen partner. Ondanks het smakelijke hapje, werd het mannetje volkomen genegeerd. Het was net of hij er niet was, lucht. Hij wandelde nog een tijdje om het vrouwtje heen, maar zij bleef doen of hij lucht was.

Veren poetsen-6286

Zij poetst de veren en doet of hij niet bestaat.

 

Uiteindelijk werd het visje  maar zelf opgegeten. 

Dan maar zelf-5892

Dan maar zelf opeten

Het blauwtje dat het mannetje hier liep was zo diepblauw, dat het pijn deed aan de ogen. Maar wel weer een unieke ervaring.

Visdief met visje-6348

Visdief met visje