#009 Vrolijk Pasen

#009 Vrolijk Pasen

Jonge Nijlgans-7044
 

 

Er wordt gepaard en genesteld
 

Kievit op nest-7298
Er wordt gebroed.
 
.
 
Reiger met Kievit-7204
En het nest wordt verdedigd.
 

 
Concurrenten worden verjaagd
Vechtende Ganzen-7247
 

 
En er komen jongen uit het ei die worden grootgebracht
Nijlgans met jongen-7225
 

 
Nijlgans met jongen-6354
 

 

Nijlgans met jongen-6310
 

 

Fuut met jong-7006
 

 
Fuut-6888
 

 
Kortom het is Lente.

Vrolijk Pasen

#008 Bosanemoon

#008 Bosanemoon

Bos Anemoon-6599..

De bosanemoon, ons fotografische knuffelbloemetje.
 

 
 
 

In het voorjaar kleuren de tuinen van buitenplaatsen wit van de velden met bosanemonen en wij fotografen trekken er dan massaal op uit om deze kleine tere bloemetjes vast te leggen.
 

Bos Anemonen-6448..

Bos Anemoon-6813

De bosanemoon behoort tot de stinseplanten, voorjaarsbloeiers die op landgoederen en buitenplaatsen worden gevonden. De bosanemonen die ik hier laat zien, zijn gefotografeerd bij Kasteel Oud Poelgeest.

Kasteel Oud Poelgeest is een kasteel in Oegstgeest, vlak tegen Leiden aan. Het is tegenwoordig een conferentieoord. Eromheen ligt een mooie tuin, met onder de oude bomen de bosanemonen.
Bos Anemoon-6488

 

 

Ook een andere soort kan op Oud Poelgeest worden gezien, de gele bosanemoonGele Bos Anemoon-6666.

Door het vroege voorjaar zijn de bloemetjes van de bosanemonen alweer verdwenen, maar de opvolger is nu in bloei, de Wilde Hyacint.

Wilde Hyacint - Scilla non-scripta

Wilde Hyacint

Wie nu nog bosanemonen wil zien moet heel snel zijn en goed zoeken, of anders wachten tot volgend jaar en het in de tussentijd met fotos doen
Bos Anemoon-6823

#007 Grutto

#007 Grutto

Grutto Hek

Grutto Amstelland

 

 

 

Hoe gaat het eigenlijk met de Grutto?

 

Ons nationaal icoon voor de weidevogels. Als je door de polder rijdt zie je sommige weiden waar veel vogels zijn en sommige stukken waar het doodstil is. Kennelijk heeft dit veel te maken met het beheer door de boeren.

Kieviet

Kieviet Amstelland. Weidevogelstand afhankelijk van agrarisch beheer.

in de jaren 70 van de vorige eeuw was de grutto-stand in Nederland op zijn hoogtepunt. Daarna is het langzaam maar zeker steeds minder geworden. Oorzaak hiervoor waarschijnlijk Schaalvergroting, Intensieve Landbouw etc.
Grutto’s (en andere weidevogels) houden van grasland met verschillende hoogtes gras, van bemesting met ruige mest en van een hoge grondwaterstand. Intensieve landbouw, met grootschaligheid en snelgroeiend, turbogras biedt die omstandigheden vaak niet.

Gelukkig zijn er veel boeren die proberen door hun werkwijze de Grutto-stand te verbeteren. Het begon met het merken van nesten en er omheen maaien.

Grutto Trekker

Grutto en Trekker. De boer doet al veel, uitgesteld maaien, grove mest, verhoging waterpeil in het voorjaar.

Dit voorzichtig maaien scheelde wel, maar zodra de kuikens op zoek gingen naar meer leefruimte of voedsel, moesten ze grote stukken gemaaid land over. Tot groot genoegen van reigers, kraaien en andere predatoren. Niet veel kuikens haalden de overkant.

Een volgende verbetering was uitgesteld maaien. Percelen werden overgeslagen om de weidevogels de kans te geven te nestelen en hun jongen groot te brengen. Hoewel dit al een aanmerkelijke verbetering was, leverde ook dit weer zijn eigen problemen op. Wat de boer uitkoos als geschikt perceel, was niet altijd wat de grutto’s en de andere weidevogels uitkozen.

Paar Grutto's

Paartje Grutto’s. Om te nestelen geven ze de voorkeur aan een nat perceel met verschil in grashoogte.

Maar ook op het gebied van uitgesteld maaien zijn er nieuwe inzichten. Tellingen van nesten en vergelijking van de terreinomstandigheden, leerde dat de vogels een duidelijke voorkeur hebben te nestelen in de natte percelen van een terrein. Als de boer juist deze percelen na de broedperiode maait, hebben de vogels hier duidelijk baat bij.

Als de boer ook nog bereid is bij bepaalde percelen in het voorjaar het grondwater te verhogen, plas-dras te creëren heeft dit een extra effect. Hiervoor kunnen prima de pompen gebruikt worden die in de rest van het jaar gebruikt worden om het grondwaterpeil juist de andere kant op te reguleren. Dit betekent dan dat ook de sloten voller worden en dat kost wat stroken land.

Grutto slootkant Amstelland

Grutto slootkant Amstelland

Wat betekent dit voor de grasopbrengst later in het jaar? Immers de boer heeft ook nog een bedrijf te runnen en moet aan zijn rendement denken. Het blijkt dat de grasgroei niet negatief wordt beinvloed. Als het water later in het jaar weer de normale stand heeft, is de grasopbrengst weer gelijk.

Boer in Amstelland met Grutto

Boer in Amstelland met Grutto. Dank aan de boeren!

De boeren hebben onze waardering en steun nodig hierbij. Zij zijn het immers die de maatregelen moeten nemen en de gevolgen nemen voor hun bedrijfsvoering. Gelukkig zijn boeren en ‘burgers’ hierbij eensgezind. In het Amstelland hebben de boeren de natuurvereniging ‘de Amstel’ opgericht. Deze vereniging ziet ook graag niet-boeren lid worden.

AVN

Agrarische Natuurvereniging de Amstel. http://www.anvdeamstel.nl/index2.html Wordt lid!

Een weide vol weidevogels is iets dat wij allen graag zien. Het icoon van de Nederlandse weide zouden wij toch niet graag willen missen.

Grutto tegenlicht

Grutto in Tegenlicht